نام نویسنده : محمدرضا محمدی- علیرضا عامری
تاریخ نشر : اردیبهشت 1386
عنوان : گزارش عملیات اکتشاف ژئوفیزیک به روش RS و IP در منطقه ارغش
شرح مختصر :
این مطالعات به منظور بررسی عمقی و جانبی محدوده آنتیموان صورت پذیرفت تا بتوان الگویی مناسب جهت مراحل بعدی اکتشاف ارائه نمود. به همین منظور اکیپ ژئوفیزیک جمعاً بر روی 2497 ایستگاه پارامترهای IP و RS را اندازه گیری نمود.
شرح کامل:

مقدمه

براساس حکم شماره  2847 مورخ 9/9/84 جهت مطالعات ژئوتکنیکی منطقه ارغش اکیپ ژئوفیزیک سازمان در آذرماه سال 84 به منطقه و طی سه مرحله عملیات صحرایی را انجام داد.

این مطالعات به منظور بررسی عمقی و جانبی محدوده آنتیموان صورت پذیرفت تا بتوان الگویی مناسب جهت مراحل بعدی اکتشاف ارائه نمود. به همین منظور اکیپ ژئوفیزیک جمعاً بر روی 2497 ایستگاه پارامترهای IP و RS را اندازه گیری نمود.

ابتدا محدوده ای به وسعت 300* 380 متر مربع زیر پوشش آرایه مستطیلی قرار گرفت در این مرحله از عملیات 260 ایستگاه مورد اندازه گیری قرار گرفت. سپس با توجه به نقشه های به دست آمده از آرایش مستطیلی و مشاهدات سطحی تعداد 11 شبه مقطع با آرایه های داپیل – داپیل (2 شبه مقطع، 341 ایستگاه) ، پل – داپیل (8 شبه مقطع مستقیم و معکوس، 1797 ایستگاه) و آرایش ونر ( 1 شبه مقطع، 99 ایستگاه) که جمعاً شامل 2237 ایستگاه می شود اندازه گیری شد. نتایج برداشت ها به صورت نقشه ها و شبه مقاطع، همراه با مدل سازی و مشخصات مربوطه در این گزارش ارائه شده است. برای مدل سازی نرم  افزار RES2DINV مورد استفاده قرار گرفته  است. در این ماموریت سرپرستی اکیپ به عهده نگارنده بوده و آقای مهندس علیرضا عامری به عنوان کارشناس و حسین ایرانشاهی به عنوان تکنسین با اینجانب همکاری داشته اند.

 

موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی

اندیس آنتیموان ارغش با طول 644875 و عرض جغرافیایی 3967784 در دستگاه UTM در فاصله حدود 4 کیلومتری جنوب شرق روستای ارغش قرار گرفته است و دسترسی به آن از طریق 50 کیلومتر جاده آسفالت نیشابور به کاشمر و سپس 2 کیلومتر جاده شوسه به روستای ارغش و در نهایت 4 کیلومتر جاده آبراهه ای تا محل اندیس آنتیموان می باشد (نقشه شماره 1-1 و 1-2 ).


    

دیگر صفحات شرح کامل » 1 2 3 4 5 6 7