گروه ژئوفیزیک   سازمان زمین شناسی در سال 1344 تاسیس شد وتا به امروز در مسائل علمی (کاربردی)ژئوفیزیک در تمام کشور فعال بوده است.

- این گروه با در دست داشتن تجهیزات پیشرفته ژئوفیزیکی قادرند مطالعات گوناگون ژئوفیزیکی را به انجام برسانند که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- اکتشاف معادن فلزی وغیر فلزی

- انجام تعیین موقعیت سازندهای مختلف وتعیین فضای گسله ها

- تعیین حجم آبرفتها،عمق سنگ بستر وتعیین محل آبهای زیرزمینی .

- مطالعه منابع زمین گرمایی.

- پی گیری تونلهای زیرزمینی وتعیین نقاط حفاری.

- مطالعات وبررسی های باستان شناسی

بخش ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی بیشتر مطالعات خود را تا به امروز در زمینه های مختلف به انجام رسانده است که برخی از آنها عبارتند از:

- اکتشاف سرب و روی در مناطق مختلف همچون :بافق،کوشک،یزد،ایران کوه واصفهان،مهدی آباد یزد،انگوران زنجان،دار زنجیر ومنصور آباد یزد ،انجیره وتیران در اصفهان وقنات مروان در کرمان.

- اکتشاف مس در مناطق مختلف نظیر:معادن چهل کوره،خنج در ایران مرکزی،قلعه زری،تالمسی ومسکنی.

- اکتشاف آنتیموان در کوه سرخ کاشمر و قروه.

-اکتشاف طلا در معادن موته وزرشوران.

- اکتشاف بوکسیت در آب گرم همدان وکیاسر.

- اکتشاف کرومیت در معادن فاریاب واسفندقه،دشت بادامو،قوچالی،آب دشت وچشمه بید.

- اکتشاف کبالت در قمصر ونقان شهرکرد.

- اکتشاف تنگستن در شازند اراک وآستانه ومطالعات مختلف در زمینه های ژئوتکنیک،زمین شناسی مهندسی وهیدرولوژی (آب شناسی).

   ابزارهای اندازه گیری موجود در گروه ژئوفیزیک:

- ابزارهای اندازه گیری موجود در گروه ژئوفیزیک.

- ابزارهای اندازه گیری  میدان جاذبه زمین از جمله ثقل سنج از نوع CG2 با دقت 0/1m.gal ونوع CG3 با دقت 0/005 m.gal .

- ابزارهای اندازه گیری میدان جاذبه زمین شامل مغناطیس سنج MP3 با دقت 0/1 گاما ومغناطیس سنج SM-4G بادقت %1 گاما و دستگاه الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین3VLF .

- ابزارهای اندازه گیری القایی،اهم متری وقطبی شدن از جمله فرستنده های TSQ2-TSQ3-TSQ4 وگیرنده های IPR8-IPR10A-IPR11-IPR12 .

ابزارهای اندازه گیری مقاومت الکترونیکی زمین مانندترامتر وابزار اندازه گیری مقاومت مخصوص(ویژه)- AXON-RS2.

- گیرنده IPR12 .

- گیرنده IPR10 .

- همراه با امکانات موجود در دستگاه SAS200B برای تحقیق ولاگ برداری از چاه.

- ابزار سنجش حرارت زمین با استفاده از دستگاه لاگ برداری چاه مدل- III.

- دستگاه لرزه نگاری 24 کاناله دارای ترالوگ  مدلSASLog200 .

- ابزار اندازه گیری خواص فیزیکی سنگها، مدل CTU-2 .

- سامانه اندازه گیری توان وظرفیت مغناطیسی، مدل SM5 .

- سامانه اکتشاف آب های زیرزمینی به کمک تشدید مغناطیسی پروتون(PMR).