جدیدترین سئوالات و پاسخها
تعداد کل سؤالات موجود : 10
1 - عمده کاربردهای روش گرانی‌سنجی چیست؟    تعداد پاسخ 1
2 - - اصول اساسی کاربرد روش PMR به چه صورتی است؟    تعداد پاسخ 1
3 - دقت ارتفاعی و گرانی‌سنجی لازم جهت تحقیقات کارهای باستان‌شناسی چقدر است؟    تعداد پاسخ 1
4 - آیا امکان استفاده از روش IP  در مطالعه توده های آهن وجود دارد؟               تعداد پاسخ 1
5 - روش گرانی‌سنجی برای بی‌هنجاری‌های عمیق نیز کاربرد دارد؟    تعداد پاسخ 1
6 -     حوزه کاربردهای روش مقاومت ویژه چیست؟    تعداد پاسخ 1
7 -     عمق نفوذ روش GPR چقدر است؟    تعداد پاسخ 1
8 - -طراحی برداشت داده های ژئوالکتریک (روش های الکتریکی و الکترومغناطیس) چگونه صورت می گیرد؟    تعداد پاسخ 1
9 - آرایش های الکترودی مورد استفاده در روش های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی چگونه انتخاب می شوند؟    تعداد پاسخ 1
10 - آیا در خصوص اکتشاف معدن کرومیت میتوان از روش مگنتو متری یا گراوی متری استفاده نمود و تا چه حد میتواند این دو روش در تشخیص محل و میزان رگه ها موثر باشد؟    تعداد پاسخ 1
  درج سوالات شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image