سوال مطرح شده :
موضوع :  اکتشاف کرومیت
توضیحات : 


آیا در خصوص اکتشاف معدن کرومیت میتوان از روش مگنتو متری یا گراوی متری استفاده نمود و تا چه حد میتواند این دو روش در تشخیص محل و میزان رگه ها موثر باشد؟

نام کاربر :  داریوش
پست الکترونیکی :  d_salamatipour@yahoo.com
تاریخ درج :  شنبه 18 آبان 1392  10:27
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  کاربرد گراویمتری و مگنتومتری در اکتشاف کرومیت
توضیحات : 


با استفاده از گرانی سنجی قابل انجام است. ولی مغناطیس سنجی روش دوم محسوب می شود. همچنین به شکل کانی سازی نیز بستگی دارد.

تاریخ درج :  سه شنبه 28 دى 1395  10:12
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image