سوال مطرح شده :
موضوع :  آرایش های الکترودی
توضیحات : 


آرایش های الکترودی مورد استفاده در روش های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی چگونه انتخاب می شوند؟

تاریخ درج :  سه شنبه 19 بهمن 1395  14:51
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  برای اندازه­ گیری­ داده ­های مقاومت ویژ
توضیحات : 


برای اندازه­ گیری­ داده ­های مقاومت ویژه آرایش­های الکترودی مختلفی پیشنهاد شده است. از مهم­ترین آرایش‌هایی که در روش مقاومت ویژه بکار برده می­شوند، می­توان به ترتیب به آرایش‌های ونر[1]، شلومبرژه[2]، دوقطبی-دوقطبی[3]، قطبی-دوقطبی[4] ، قطبی –قطبی[5] ، گرادیان[6] (مستطیلی)، آرایه مربعی و اتصال به جرم[7] اشاره کرد (لوک، 1999). بعضاً آرایش‌های مذکور دارای انواعی بوده و  با نام‌های مختلف شناخته می‌شوند. آرایش ونر در پروفیل­زنی، آرایش شلومبرژه در سونداژ­زنی، آرایش‌های دوقطبی-دوقطبی و قطبی-دوقطبی در تهیة شبه مقاطع و برداشت­های IP و آرایش قطبی-قطبی در مطالعات 3 بعدی کوچک مقیاس محبوبیت زیادی پیدا کرده­اند.انتخاب آرایش مناسب به هدف مورد مطالعه، فضای موجود برای گسترش آرایش مورد نظر و سرعت و سهولت اجرا بستگی دارد. همچنین حساسیت آرایش‌ها به ناهمگنی‌های جانبی و فصل مشترک‌های شیبدار نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. حدود 25 آرایش الکترودی، همراه با مزایا و معایب هرکدام، توسطWhitely   ارائه شده است (وارد، 1973). آرایش‌های مذکور، به‌طور گسترده‌ای در برداشت‌های مقاومت ویژه مورداستفاده قرار گرفته است و روش‌های مناسب پردازش و تفسیر داده‌های حاصل از آن‌ها، توسعه یافته است.

[1]  Wenner

[2]  Schlumberger

[3]  Dipole-dipole

[4]  Pole-dipole

[5] Pole-pole

[6]  Gradient

            

 

تاریخ درج :  سه شنبه 19 بهمن 1395  14:54
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image