سوال مطرح شده :
موضوع :  روش GPR
توضیحات : 


    عمق نفوذ روش GPR چقدر است؟

تاریخ درج :  سه شنبه 19 بهمن 1395  15:31
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  GPR
توضیحات : 


با توجه به اینکه در این روش از امواج الکترومغناطیس در محدوده فرکانسی امواج رادیویی (10 تا 2500 مگاهرتز) استفاده می شود، عمق نفوذ این روش عمدتاً وابسته به مقاومت ویژه ساختارهای زیرسطحی و فرکانس موج الکترومغناطیس مورد استفاده است. از این رو برخی از مواد مانند یخها، نسبت به امواج شفاف بوده و این امواج بدون میرایی زیاد می­توانند از آن عبور کنند. برخی دیگر از مواد مانند رس اشباع از آب و همچنین آب دریا عمق نفوذ امواج را به شدت محدود می کنند. موادی که دارای میزان رس بالائی هستند نسبت به سنگهای ماسیو از عمق نفوذ کمتری می باشند. این به مسأله را می­توان ناشی از رسانندگی بالاتر مواد حاوی رس نسبت به سنگ­های ماسیو دانست. ماکزیمم عمق نفوذ این روش که در مطالعات مختلف دیده شده بر روی رخنمون های سنگی آهکی و گرانیتی حدود 70 متر بوده است. عمق نفوذ این روش بر روی رسوبات غنی از رس به کمتر از 3 متر نیز می رسد. در عمل استفاده از روش رادار در زمین­های با مقاومت ویژه پایین (کمتر از 100 اهم-متر) نامناسب است. از این رو استفاده از این روش در محیط­های سیلتی و رسی و در حضور آب های زیرزمینی شورمزه توصیه نمی شود.

تاریخ درج :  سه شنبه 19 بهمن 1395  15:32
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image