سوال مطرح شده :
موضوع :  روش مقاومت ویژه
توضیحات : 


    حوزه کاربردهای روش مقاومت ویژه چیست؟

تاریخ درج :  سه شنبه 19 بهمن 1395  15:33
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  مقاومت ویژه
توضیحات : 


روش مقاومت ویژه از گستره کاربرد وسیعی برخوردار است و کاربرد‌های آن را می‌توان در حوزه علوم مختلف به ترتیب اولویت به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد.1-     آب‌های زیرزمینی (اکتشاف منابع آب، تفکیک آب شور و شیرین و ...)2-     اکتشاف معدن (انواع ذخیره‌های فلزی و غیرفلزی)3-     مطالعات مهندسی و ژئوتکنیک (بررسی محل ساخت سازه‌های عظیم، آشکارسازی حفره‌ها، تونل‌ها و کانال‌های مدفون و ...)4-     مطالعات زمین‌شناسی (آشکارسازی گسل‌ها، ضخامت رسوبات، تفکیک واحدهای زمین‌شناسی و ...)5-     مطالعات زیست‌محیطی (آلودگی آب‌های زیرزمینی، محل دفن زباله‌ها و ...)مطالعات باستان‌شناسی (بقایای سازه‌های مدفون، قبرها و ...)

تاریخ درج :  سه شنبه 19 بهمن 1395  15:33
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image