سوال مطرح شده :
موضوع :  دقت ارتفاعی و گرانی‌سنجی
توضیحات : 


دقت ارتفاعی و گرانی‌سنجی لازم جهت تحقیقات کارهای باستان‌شناسی چقدر است؟

تاریخ درج :  چهارشنبه 20 بهمن 1395  11:19
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  به دلیل تغییرات بسیار کم مقدار گرانی ناشی از تونل‌ها شهرهای باستانی مدفون شده
توضیحات : 


به دلیل تغییرات بسیار کم مقدار گرانی ناشی از تونل‌ها  شهرهای باستانی مدفون شده، نیاز به دقت بالاتری نسبت اکتشافات معدنی و ... دارد و لذا باید با دستگاه با دقت میکروگال بین ۱ تا ۵ میکروگال استفاده شده و دقت ارتفاعی نیز باید بین ۱ تا ۲ سانتی متر باشد. 

تاریخ درج :  چهارشنبه 20 بهمن 1395  11:20
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image